Christopher D. Lacey

Head of ICT, Computer Science and DCF Co-Ordinator
Pennaeth TGCh, Cyfrifiadureg a Chydlynnydd y Fframwaith Digidol

Computer Scientist  •  Teacher  •  Coach
Gwyddonwr Cyfrifiadureg  •  Athro  •  Hyfforddwr